Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-Περίοδος αναψυχής και όχι διασκέδασης

Tο καλοκαίρι είναι περίοδος αναψυχής,  όχι διασκέδασης. Διασκεδάζω, μας πληροφορεί το λεξικό των Λίντελ καί Σκότ, αλλά καί του "Α.Ν. Γιάνναρη, σημαίνει διασκορπίζω, πετώ από δω καί από εκεί διαλύω. Άναψυχώ σημαίνει, κατά τα ίδια λεξικά, δροσίζω, αναζωογονώ διά δροσερού αέρος, καί αναψυχή είναι το ξανάσασμα, ή ξεκούραση απο πόνους καί κακά. Καί ή Καινή Διαθήκη δεν περιέχει ούτε μία φορά τη λέξη «διασκέδαση», ούτε καί τη λέξη «ψυχαγωγία», πού προέρχεται από την αρχαία ειδωλολατρική λατρεία καί σήμαινε την τέρψη καί την ευφροσύνη λόγω της ανακλήσεως των νεκρών από τον "Αδη.


Ή λέξη «άναψυχή» περιλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Στίς Πράξεις των Αποστόλων υπάρχει ή ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο Ναό, στην οποία, προσκαλώντας τους Εβραίους να μετανοήσουν, τους τονίζει: «Μετανοήσατε καί επιστρέψατε εις το έξαλειφθήναι υμών τάς αμαρτίας, όπως αν έλθωσιν καιροί άναψύξεως από προσώπου του Κυρίου, καί άποστείλη τον προκεχειρισμένον ύμΐν Χριστόν Ίησοΰν, όν δει ούρανόν μεν δέξασθαι άχρι χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ων έλάλησεν ό Θεός δια στόματος πάντων αγίων αΰτοϋ προφητών άπ' αιώνος» (Πράξ. 3, 19-22). Καί ό "Απ. Παύλος, στην Β' προς τον Τιμόθεο επιστολή του, γράφει: «Δώη έλεος ό Κύριος τω οίκω Όνησιφόρου, ότι πολλάκις με άνέψυξε καί την άλυσίν μου ουκ έπαισχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον έζήτησέν με καί εύρε» (Τιμ. Β', 1,Ιο¬ί 7). Στήν πρώτη περίπτωση καί κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παν. Τρεμπέλα, ό "Απ. Παύλος τονίζει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να μετανοήσουν για να έρθουν καιροί αναψυχής από τις θλιβερές περιπέτειες τους, δια της άπολαύσεως των ευλογιών της Καινής Διαθήκης, καί για να τους αποστείλει πάλι τον Σωτήρα καί Λυτρωτή, τον Ίησοϋ, ό Όποιος προ πάντων των αιώνων έχει προοριστεί δια να εΐναι καί δικός τους Μεσσίας. Καί στη δεύτερη περίπτωση ό καθ. Τρεμπέλας σημειώνει, ότι ό Απ. Παύλος ευχήθηκε θερμά για τον Όνησιφόρο καί την οικογένεια του, γιατί πολλές φορές του έδωσε αναψυχή καί ανακούφιση, καί δεν ντράπηκε να δείξει ότι είναι φίλος του καί του συμπαραστάθηκε όταν ήταν φυλακισμένος καί δέσμιος στη Ρώμη.
"Ας δροσίσουμε λοιπόν τις ψυχές μας, κι ας μην τις διασκορπίζουμε από δω καί από κεί. Ας είναι ευκαιρία αυτοσυγκέντρωσης καί ανασυγκρότησης για όλους μας. Ή χαλάρωση από το άγχος των εργασιών μας, δεν πρέπει να σημάνει καί ελαστικότητα στίς αρχές μας

πηγή-περιοδικό ΄΄ΤΟΛΜΗ''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου