Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Μνήμη Τριών Ιεραρχών μετ'εγκωμίων ευλαβείας

Από την πολυάνθρωπη Καισαρεία της χλιδής
καί το πρώτο θεμέλιο των Εκκλησιών
του Χρίστου, τη μυθική Αντιόχεια,
ούρανοφάντορες Αστέρες σοφίας
καί ήλιοι θεοφόροι ούρανοδρομείτε στους αιώνες.
Όλοκάρπωμα θεοσώστου σποράς
οι στερήσεις, οι πόνοι, τα μαρτύρια
με θησαυρούς σοφίας σας έπλούτισαν.
Όπως οι ρομφαίες των κεραυνών διασχίζουν τα πέπλα του σκότους, το ίδιο κι οί θεόπνευστοι φθόγγοι σας, τα πέρατα του κόσμου λαμπάδιασαν κι άνέσυραν από το ζόφο της απώλειας τους εν σκότει καί σκιά πλανημένους.
Στήλοι κραταιοί, αγογγύστως βαστάζετε τους ναούς του ήθους καί της μάθησης καί πυρσοί ορθοδόξου φρονήματος καταγαύσατε τη νύχτα της αμάθειας. Ήδύτατοι καρποί θεολογίας οί λόγοι σας καί ποιμενικοί αυλοί κατηχήσεως των αμαρτημάτων το ρύπο καθαρίσατε.
Με φλογερά δόγματα χρηστότητας την Οικουμένη πυρπολήσατε καί τη χέρσα κι άνυδρη Οικουμένη με θεογνωσίας ζωοδόχους πηγές ασεβή στόματα ξεδιψάσατε.
Με ευσέβεια πλουτίσατε την Εκκλησία μ' εγκράτεια αποτρέψατε άλωση ψυχών, την αγνότητα των αρετών διασώσατε με νάματα ζωής έρημους καρποφορήσατε.
Την φύση των όντων μεγαλύνατε,τα ήθη ανθρώπων έλαμπρύνατε,των αγαθών τη σαγήνη αρνηθήκατε, την πίστη με ροές δακρύων κραταιώσατε, τους βιωτικούς σκανδαλισμούς απωθήσατε,το μέγα έλεος στους απελπισμένους δωρήσατε.
Ταραγμένα πλοιάρια οί ψυχές μας,κλυδωνίζονται στον πόνο της αθεΐας, Ούρανοδρόμοι, φωτοδότες, φωστήρες, ειρηνεύσατε το σάλο της απιστίας οδηγήστε μας στο λιμάνι της Θεογνωσίας!


ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

1 σχόλιο: