Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Ο Μυστικός Θρίαμβος ή το γαιδουράκι


«...Τελικά, ό θρίαμβος του Χριστού, πού συμβολική του απεικόνιση είναι το γάιδουράκι, είναι οί μη Εβραίοι, οί Χριστια­νοί των εθνών, οί μελλοντικοί μάρτυρες καί άγιοι καί πιστοί, όσοι, αντίθετα με τους πανηγυρίζοντες σήμερα Εβραίους, θα δεχτούν το Χριστό ως αληθινό Σωτήρα τους καί όχι ως κοσμι­κό ηγεμόνα φορτωμένο με προσδοκίες εθνικής μεγαλουργίας...
...Ανάμεσα σ' αυτούς τους πιστούς, πού συνθέτουν το διαχρονικό καί αιώνιο θρίαμβο του Χριστού, είμαστε κι εμείς, οί σημερινοί Χριστιανοί. Ό πώλος της όνου είναι ή μυστική ανακεφαλαίωση όλων των Χριστιανών όλων των εποχών καί όλων των αιώνων.
Ό πώλος της όνου αποτελεί αθόρυβο ράπισμα της Ιου­δαϊκής τυφλότητας, πού έχοντας μπροστά της το Θεό, ζητω­κραυγάζει τον άνθρωπο· πού χειροκροτώντας το αιώνιο, χει­ροκροτεί το εφήμερο πού έχοντας μπροστά της τον αληθι­νό, αλαλάζει θεοποιώντας το ψεύτικο!...»
Γεώργιος Σουρέλης

1 σχόλιο: