Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Ο Άγιος Συμεών λέγει γιατί δεν νηστεύουμε μόνο την πρώτη και την τελευταία εβδομάδα

Δυστυχώς πολλοί χριστιανοί νηστεύουν την πρώτη καί την τελευταία εβδομάδα των νηστειών. Αύτη ή συνήθεια υπάρχει από παλιά.
 Ό άγιος Συμεών ό Νέος Θεολόγος το 1000 μ.Χ. την ονόμασε ενέργεια του διαβόλου υποδεικνύοντας ότι ό διάβολος προτρέπει σ' αυτήν την κακή συνήθεια. Ό άγιος συνιστά να νηστεύουμε όπως την πρώτη, έτσι καί την δεύτερη εβδομάδα, «και καθεξής όμού καί τάς λοίπάς», δηλαδή να νηστεύουμε με τον ίδιο τρόπο όλες τίς εβδομάδες της Μεγάλη; Τεσσαρακοστής.

«Ο αεί φθονών τά καλά πονηρός,εκάστω των πιστών λανθανόντως ύπεισερχόμενος και ραθυμία και αμέλεια τούτον άοράτως καταδεσμεύων, άπορρίψαι πείθει καταφρονητικώς άφ' εαυτού τον σωτηριώδη της νηστείας ζυγόν και προς την προτέραν παλινδρόμησα, συνήθειαν, δια τοϋτο την σήμερον ύπομιμνήσκω και παρακαλώ την ύμετέραν άγάπην όμοϋ και πραότητα του μη ύπακοϋσαι καθόλου τω δοσμενεϊ, μηδέ τη πονηρά συνήθεια της ακόρεστου γαστριμαργίας συναπαχθηναι, μηδέ προς την όπισθεν και χρονίαν των πονηρών επιθυμιών έκπλήρωσιν έπαναστρέψαι, άλλ' ως την πρώτην και την δευτέραν ταύτην των νηστειών εβδομάδα τιμήσωμεν, και καθεξής όμού τάς λοιπάς».

 Συμεώνος Νέου Θεολόγου, Περί νηστείας, ΕΠΕ «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ», τ. 19Δ, σ. 76.

1 σχόλιο:

  1. Εδώ έχω μία απορία την οποία θα παρακαλέσω θερμά όποιον γνωρίζει να μου την λύσει. Δεν θα πρέ πει να υπαρχει μία διάκριση των πνευματικών στο θέμα αυτό? δηλαδή όταν ο άλλος είναι φοιτητής σε ξενη πολη ,μακριά απ τους δικούς του, με μόνη πηγη τροφής την φοιτητική λέσχη και με ανάγκες καθημερινές ενέργειας για διεκπεραίωση των απαιτητικών υποχρεώσεων του, δεν πρέπει να υπάρχει μία "ελαστικότητα" με τις νηστείες? έτσι κι αλλιώς οι νηστεία είναι μέσο όχι σκοπός. ειδικά την σαρακοστή τουλάχιστον λευκή νηστεία εκτός τεταρτης παρασκευής δεν είναι μία καλή λύση? ή και κρέας σε μικρότερες ποσότητες... να τρως μισή μερίδα από αυτήν που θα έτρωγες κανονικά ή τρια τέταρτα. και αυτό νηστεία είναι δεν είναι? όπως το να μην κολλάς με πάθος στο φαί και ότι και αν τρως να το βλέπεις "ψωμί" ή "αντίδωρο". επίσης η επικέντρωση στην "ουσιαστική νηστεία" ήτοι νηστεία κατακρίσεως των αδερφών, νηστεία λογισμών κτλπ... εν τέλει φαντάζομαι θα μου πείτε αυτό είναι θέμα προσωπικό του καθενός και θα το λύσει με τον πνευματικό του, όπως ο δεύτερος πιστεύει ότι αρμόζει στην εκάστοτε ψυχή. συγνώμη που σας κούρασα με την μακρυγορία μου ίσως απλά πλανώμαι απ' τους λογισμούς του πονηρού...

    ΑπάντησηΔιαγραφή