Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Η εγκυμοσύνη...ντεμοντέ;!


 Τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται μία τάση στοὺς ἀστέρες τοῦ Hollywood, ἀπόκτησης παιδιῶν εἴτε μὲ φυσιολογικὲς ἐγκυμοσύνες εἴτε μὲ υἱοθεσία, εἴτε μὲ τὴν χρησιμοποίηση παρένθετης μητέρας, δηλαδὴ γυναίκας ποὺ δανείζει τὴν μήτρα της για τὴν κυοφορία ἑνὸς ξένου ἐμβρύου. Μάλιστα, ἡ παρένθετη μητέρα ἀποτελεῖ τὸν τελευταῖο καιρὸ life style τῶν ἐπωνύμων ἀστέρων τοῦ Hollywood καὶ ἡ Καλλιφόρνια εἶναι σήμερα ὁ πρῶτος προορισμὸς γι’ αὐτοὺς ποὺ ἀναζητοῦν παρένθετες μητέρες, ἀφοῦ ὁ νόμος στὴν πολιτεία αὐτὴ ἐπιτρέπει ἀκόμα καὶ τὴν διαφήμισή τους.
.           Πρὶν ἀπὸ δύο περίπου χρόνια, ἡ ἠθοποιὸς Sarah Jeccica Parker ἀπέκτησε δίδυμα μέσῳ παρένθετης μητέρας καὶ ὁ λόγος, ὅπως ἡ ἴδια εἶπε, ἦταν ὅτι δὲν προλάβαινε νὰ κυοφορήσει καὶ νὰ δουλεύει παράλληλα.
 

Στὸ τέλος Δεκεμβρίου τοῦ 2010, μία ἄλλη γνωστὴ ἠθοποιός, ἡ Nicole Kidman, μητέρα ἤδη μιᾶς κόρης ποὺ ἡ ἴδια κυοφόρησε καὶ δύο υἱοθετημένων παιδιῶν ἀπὸ προηγούμενο γάμο, ἀπέκτησε καὶ δεύτερη κόρη, τὴν Faith Margaret, μέσῳ παρένθετης μητέρας. Ὁ λόγος, ὅπως ἡ ἴδια ἐξήγησε, ἦταν ἡ πολλὴ δουλειά, ποὺ δὲν τῆς ἐπέτρεπε νὰ ἀφοσιωθεῖ σὲ μία ἐγκυμοσύνη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλλαγὴ ποὺ ὑφίσταται τὸ σῶμα τῆς ἐγκυμονούσας γυναίκας, ποὺ ἀπαιτεῖ ἐπίπονες προσπάθειες πολλῶν μηνῶν γιὰ τὴν ἐπαναφορά του. Ἄσχημη ἐντύπωση προκάλεσε καὶ τὸ ὅτι ἡ Kidman, γιορτάζοντας μὲ τὸν σύζυγό της Keith Urban τὸν ἐρχομὸ τῆς κόρης τους καὶ εὐχαριστώντας τὴν γυναίκα ποὺ κυοφόρησε τὸ παιδί τους, ἀπέφυγε νὰ τὴν ὀνομάσει μητέρα, ἀποκαλώντας την «φορέα κυοφορίας». Σχολιάζοντας τὸ ξεγύμνωμα ἀπὸ ἀνθρωπιὰ αὐτῆς τῆς γυναίκας, ποὺ ἐπὶ ἐννέα μῆνες κυοφόρησε τὸ παιδί της, ἀρθρογράφος αὐστραλιανῆς ἐφημερίδας ἔγραψε: «ἐὰν ἡ ἀνώνυμη γυναίκα ποὺ κυοφόρησε τὸ παιδὶ εἶναι μόνο ἕνας φορέας κυοφορίας, τότε αὐτὸ τί κάνει τὴν Kidman καὶ τὸν σύζυγό της, ὑπερήφανους γονεῖς ἢ εὐχαριστημένους πελάτες;».

.           Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Μήπως  γκυμοσύνη ρχίζει ν γίνεται ντεμοντ καὶ παλιομοδίτικη, τουλάχιστον, γιὰ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς ἐπωνύμους; Μήπως ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν, ποὺ εἶναι ὁ εὐλογημένος καρπὸς τῆς ἀγάπης τῶν συζύγων, μετατρέπεται σὲ μία ὑπολογισμένη καὶ ἀπόλυτα ἐλεγχόμενη ψυχρὴ διαδικασία, ποὺ ἱκανοποιεῖ τὶς ἐγωιστικὲς ἐπιθυμίες τῶν γονέων καὶ μάλιστα χωρὶς προσωπικὸ κόστος, πέραν τοῦ οἰκονομικοῦ, ποὺ ὑπολογίζεται στὸ ὕψος τῶν 100.000 εὐρὼ γιὰ τὰ ἰατρικὰ καὶ νομικὰ ἔξοδα καὶ γιὰ τὴν ἀμοιβὴ τῆς παρένθετης μητέρας; Μήπως ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν μέσῳ παρένθετης μητέρας ἀνοίγει τὸ δρόμο ἀπόκτησης παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια, ὅπως αὐτὸ συνέβη πρόσφατα μὲ τὸν πολὺ γνωστὸ 63χρονο τραγουδιστὴ Sir Elton John καὶ τὸν 48χρονο σύντροφό του, ποὺ ἀνήμερα τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2010, ἀπέκτησαν παιδὶ μέσῳ παρένθετης μητέρας καὶ τοῦ ὁποίου πατέρας στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Los Angeles κατεγράφη ὁ Elton John;

Μήπως γνωρίζουμε σήμερα ποιές μακροχρόνιες ἐπιδράσεις, ἡ διαδικασία τῆς παρένθετης μητέρας μπορεῖ νὰ ἔχει στὴν ἴδια, στὸ παιδὶ καὶ στὴν οἰκογένεια, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν δεδομένα ἀπὸ σχετικὲς μελέτες; Ἕνα τέτοιο παιδί, ὅταν μεγαλώσει, τί συναισθήματα θὰ ἔχει; Ποιά γυναίκα θὰ θεωρήσει ὡς πραγματική του μητέρα; Αὐτὴ ποὺ τοῦ ἔδωσε τὸ γενετικὸ ὑλικὸ ἀλλὰ ἀπέφυγε τὸν κόπο τῆς ἐγκυμοσύνης, γιὰ νὰ μὴν χαλάσει τὴν καρριέρα της καὶ τὸ σῶμα της ἢ τὴν ἄλλη, τὴν ἄγνωστη καὶ ἀνώνυμη γυναίκα, ποὺ ἐπὶ ἐννέα μῆνες τὸ κυοφόρησε, προσφέροντάς του φυσιολογικὲς καὶ συναισθηματικὲς καταβολές; Καὶ ἀκόμα χειρότερα, ποιά θὰ εἶναι τὰ συναισθήματα ἑνὸς παιδιοῦ ἀπὸ παρένθετη μητέρα ποὺ μεγαλώνει μέσα σὲ μιὰ οἰκογένεια μὲ ὁμοφυλόφιλους γονεῖς;
.           Μήπως τελικά, ἡ παραδοσιακὴ οἰκογένεια, ὅπως τὴν ζοῦμε, χάνοντας τὸν ἱερό της χαρακτήρα, πορεύεται σιγὰ-σιγὰ τὸ δρόμο τῆς μετατροπῆς της σὲ μιὰ ἀστικὴ ἑταιρεία δύο προσώπων ἢ καὶ μονοπρόσωπη τώρα τελευταῖα, ποὺ θὰ διασφαλίζει ἀστικὰ δικαιώματα καὶ τὴν δυνατότητα ἀπόκτησης παιδιῶν μὲ χρήματα καὶ δανεικὲς μῆτρες;
.           Ἀσφαλῶς, μέσα στὰ πλαίσια τῆς ἐπιχειρούμενης ἀλλαγῆς τῆς οἰκογένειας, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος Washington Post τῆς 7.1.2011, ἐμπίπτει καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ νὰ ἀντικαταστήσει τοὺς όρους Πατέρας καὶ Μητέρα, στὴ φόρμα-αἴτηση διαβατηρίου γιὰ ἀνήλικα παιδιά, μὲ τοὺς οὐδέτερους ὅρους, Γονέας 1 καὶ Γονέας 2, σὲ ἀναγνώριση καὶ ἀποδοχὴ τῶν διαφορετικῶν τύπων «οἰκογένειας» ποὺ σήμερα ὑπάρχουν στὶς ΗΠΑ. Ὅμως, λόγῳ ἰσχυρῶν διαμαρτυριῶν, ἐπῆλθε συμβιβασμὸς καὶ ἀπὸ 1.2.2011 ἡ αἴτηση θὰ ἀναγράφει Μητέρα-Γονέας 1 καὶ Πατέρας-Γονέας 2.

Παιδιὰ ἀπὸ παρένθετες μητέρες
του Ἐμμανουὴλ Παναγόπουλου, 
Ἄμ. Ἐπίκ. Καθηγητὴς Χειρουργικῆς Περιοδ.  «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»,ἀρ. τ. 489, Μάϊος 2011

www.alopsis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου