Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Προγαμιαίες σχέσεις (ομιλ.Σεβ μητρ.Λεμεσού Αθανασίου)

2 σχόλια:

 1. δεν είναι σωστό που προβάλλετε το μπλογκ "Χαμομηλάκι"

  Η χαρά του Sex
  http://hamomilaki.blogspot.gr/2008/12/joy-of-sex.html

  ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΑ;
  Είναι απο μπλογκ που διαφημιζετε.
  Πού μιλάει για Γάμο;
  Πού βλέπετε να τοποθετεί το σεξ μέσα στο Μυστήριο του Γάμου;

  Δεν είναι νεονικολαϊτισμός;
  Αγάπα και κάνε ότι θες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.johnleary.com

  Sunday, August 17, 2014:
  Jesus said: “My people, there are a lot of sacrilegious Holy Communions being received at Masses on the weekends. You know for yourself that very few souls come to Confession. Part of this is a rationalization that they do not commit mortal sins. One big situation is that a good share of couples are not married, yet they are having relations that are mortal sins of fornication. It is hard to live in this situation without knowing they are committing sins. Confessing this sin in Confession would be hard to say that these people would not be repenting this sin, because there is no firm purpose of amendment to stop this sin. This is why such people who are committing sexual sins should not be receiving Holy Communion without Confession. It is better to get married, than to live in sin. You commit another mortal sin of sacrilege if your receive Holy Communion in the state of mortal sin. This behavior is obvious to people, so it is good to warn people not to live together in sin, and not to receive Holy Communion in the state of mortal sin without Confession. In church almost everyone gets up to go to receive Holy Communion, so it would be awkward and embarrassing to remain in the pew. Those in mortal sin should remain in the pews, but they can receive if they go to Confession. Sacrilegious Holy Communions are received a lot because people are spiritually lazy in not getting married, and not going to Confession. If you truly love Me, then My faithful should live properly and come to frequent Confession.”

  Κυριακή, 17 Αύγ 2014:
  Ο Ιησούς είπε: «Ο λαός μου, υπάρχουν πολλά ιερόσυλη Ιερά Κοινωνίες που περιήλθε στο Μάζες για τα Σαββατοκύριακα. Ξέρετε για τον εαυτό σας ότι πολύ λίγες ψυχές έρχονται στην εξομολόγηση. Μέρος αυτής είναι ο εξορθολογισμός που δεν διαπράττουν θανάσιμα αμαρτήματα. Ένα μεγάλο κατάστασης είναι ότι ένα καλό μερίδιο από τα ζευγάρια που δεν είναι παντρεμένοι, αλλά έχουν έχουν σχέσεις που είναι θανάσιμα αμαρτήματα της πορνείας. Είναι δύσκολο να ζήσουν σε αυτή την κατάσταση χωρίς να γνωρίζουν ότι διαπράττουν αμαρτίες. Η Ομολογία του αυτή την αμαρτία στην εξομολόγηση θα είναι δύσκολο να πει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να μετανοώντας αυτή την αμαρτία, επειδή δεν υπάρχει σταθερή σκοπός της τροπολογίας για να σταματήσει αυτή την αμαρτία. Αυτός είναι ο λόγος που αυτοί οι άνθρωποι που διαπράττουν σεξουαλικές αμαρτίες, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία χωρίς Εξομολόγηση. Είναι καλύτερα να παντρευτεί, παρά να ζει στην αμαρτία. Θα διαπράξετε άλλο θανάσιμο αμάρτημα της ιεροσυλίας αν λάβετε σας Θεία Κοινωνία στην κατάσταση των θανάσιμο αμάρτημα. Αυτή η συμπεριφορά είναι προφανές για τους ανθρώπους, γι 'αυτό καλό είναι να προειδοποιήσει τους ανθρώπους να μην ζήσουν μαζί στην αμαρτία, και όχι για να λάβουν τη Θεία Κοινωνία σε κατάσταση θανάσιμο αμάρτημα χωρίς Εξομολόγηση. Στην εκκλησία σχεδόν ο καθένας σηκώνεται για να πάει να λάβουν τη Θεία Κοινωνία, οπότε θα ήταν δύσκολη και ενοχλητικό να παραμείνει στο θρανίο. ...

  Wednesday, August 13, 2014:
  Jesus said: “My people, I have given you this vision of how My angels have placed a cross on the foreheads of all of My faithful. You cannot see this cross now, but it will be visible on your foreheads during the tribulation. It will be this cross that will allow you into My refuges. My angels will not allow anyone without a cross to enter My refuges. More souls, who will be converted at the Warning, will be marked with crosses later. The evil ones will not see your cross, but other faithful people will see your cross. This will be how you can tell a faithful person from an evil person in the tribulation. This ‘T’ (tau in Greek) sign is mentioned in today’s first reading from Ezekiel (9:1-24) where an angel marked the faithful with a T on their foreheads. This protected them from the destroying angel....

  ΑπάντησηΔιαγραφή