Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΣΟΦΙΑ ΓΕΡΟΝΤΩΝ

Παιδί μου, μην έχεις πολύ εμπιστοσύνη στη λογική σου. "Αφησε το Θεό να κατευθύνει τα βήματά σου. "Οταν ό άνθρωπος επιθυμεί να πράξει το θέλημα τον Θεού, Λυτός βρίσκει τρόπους να τον δείξει. Ό Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Αυτός φροντίζει την Εκκλησία Του, καί μπορεί κι από τίς πέτρες να βγάλει ανθρώπους για να όδηγήσονν το λαό Του, (π.Έπιφάνιος Θεοδωρόπουλος)"Οταν προηγηθεί ή καθαρότητα στον άνθρωπο,κι έρθει ή απλότητα με τη θέρμη της πίστης.και
την ευλάβεια, τότε πια φιλοξενείται μέσα μας ή Αγία Τριάδα, καί με το θείο εκείνο φωτισμό εύκολα βρίσκει κανείς τα κλειδιά των θείων νοημάτων, για να ερμηνεύσει το Πνεύμα τον Θεον με πολύ απλό καί φνσιολογικό τρόπο,χωρίς διανοητικό πονοκέφαλο.(Γέρων Παίσιος)


Ή υπερηφάνεια είναι καί κακία καί σκότος- σ' αυτήν, η ρίζα όλων των αμαρτιών. Ό Κύριος άρχισε το κήρυγμά Του πάνω στη γη με το να μας προσκαλέσει σε μετάνοια.Επειδή με την υπερηφάνεια γκρεμισθήκαμε στο σκοτάδι το εξώτερο, μόνο με την ταπείνωση άνεβαίνουμε στον "Υψιστο. Έτσι έρχεται ή μετάνοια μας, της οποίας δεν υπάρχει τέλος επί της γης. Το τέλος είναι ή τέλεια ομοίωση προς τον Χριστό-Θεό, τόν άνελθόντα προς τον Πατέρα. Ή θέωσή μας τελείται με άκρα θεοειδή ταπείνωση. (Γέρων Σωφρόνιος Σαχάρωφ)

"Οταν καίει καλά ό λέβητας από τη δυνατή φωτιά,τότε πάνω τον καμία μύγα καί κανένα
έντομο δεν μπορεί να πλησιάσει, ούτε κανένα ερπετό. Όταν όμως αντός.είναι κρύος, τότε όλα αυτά κάθονται επάνω του, ιδιαίτερα όταν είναι λερωμένος. Έτσι καί ό Χριστιανός, όσο επιμένει στην πνευματική ζωή καί είναι ζέων κατά την πίστη, δεν μπορεί να τον πλησιάσει
καί να τον νικήσει κανένας εχθρός.(Άββάς Ποιμην)


Ό εχθρός διάβολος μας πολεμάει άκατάπαυστα. Πρώτα από αριστερά, δηλαδή με τα πάθη καί τίς αμαρτωλές έπιθυμίες. "Οταν αποτύχει από τα αριστερά, επιτίθεται από τα δεξιά, δηλαδή απλώνει τα δίχτυα του μέσα στα καλά μας έργα. "Οσο πιο πολύ πλησιάσεις το Θεό, τόσο περισσότερο ό εχθρός θα ασχοληθεί μαζί σου. Γι' αυτό, εφόσον αποφασίσεις να είσαι  κοντά στον Κύριο, προετοιμάσου να άντίμετωπίσεις πειρασμούς. Ό εχθρός σε ότι καλό υπάρχει, σπέρνει τα ζιζάνια τον. Ό εχθρός φέρνει κατάθλιψη σε κάθε ψνχή πού θέλει να σωθεί.(Στάρετς Παρθένιος)


Μην άνησυχείτε για τίς δυσκολίες στην πνευματική ζωή. Οταν έχετε ταπείνωση,όλα θα ελθουν κατ' ευχήν. Μην άνησυχείτε, μόνο να, πιστεύετε πώς ό,τι δεν μπορούμε νά κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, το κάνει ό Θεός. Αυτό να το. θυμάστε καί να το κρατάτε πάντα. 'Ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, το κάνει ό Θεός. (Γέρων Άμφιλόχιος Μακρής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου