Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καλεί σε ιεραποστολή


Свт. Иоанн Златоуст
Ή αγάπη δεν αφήνει περιθώρια ατομικιστικής απασχολήσεως, αλλά δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του συνανθρώπου,έτσι εξασφαλί­ζει κανείς καί το δικό του συμφέρον
Άλλα καί σεις μην ακούτε αυτά μόνο για λογαριασμό σας, παρά καί για λογαριασμό όσων έχετε πρόθεση να καθοδηγήσετε.Εκείνο πού επεκτείνει την Εκκλησία είναι ή διαδοχική με­τάδοση της πίστεως της ανάμεσα στα μέλη της.
Πάρε το παράδειγμα του σώματος.'Αν ένα μέλος κατακρατήσει για τον εαυτό του το σύνολο της τροφής καί δεν το μεταδώσει καί στ' άλλα,τελικά καί αυτό θα πεινάσει καί το υπόλοιπο σώμα θα εξασθενίσει.Παρά­δειγμα το στομάχι.Αν κρατήσει αποκλειστικά για τον εαυτό του την τροφή,καί το υπόλοιπο σώμα θα μαραζώσει από την πείνα καί το ίδιο θα κατα­στραφεί από την υπερβολική ποσότητα.Αν όμως,αφού πάρει όσο του χρειάζεται,δώσει παρακάτω καί στα άλλα μέλη, σύμφωνο με τη φυσική διαδοχικότητα, τότε καί τον εαυτό του καί το υπόλοιπο σώμα θα διατηρεί σε υγιή κατάσταση.
Το ίδιο ισχύει καί για σένα τώρα.Αν,αφού άκουσες όσα είπα,τα κατακρατήσεις για λογαριασμό σου καί δεν τα μεταδώσεις σε άλλον, τότε καί κείνον θα τον αδικήσεις καί τον εαυτό σου θα καταστρέψεις φορτώ­νοντας τον φοβερά ελαττώματα,όπως τη νωθρότητα καί το φθόνο.
Γιατί το να μην είμαστε μεταδοτικοί γίνεται ή από κακότητα ή από τεμπελιά καί αδιαφορία. Καί το ένα,όμως,καί το άλλο είναι αρκετά για να καταστρέ­ψουν αυτόν πού τα έχει.'Αν,αντίθετα,χωρίς ζηλότυπη κατακράτηση,προωθήσεις καί σε άλλους την πνευματική τροφή,τότε θα ωφελήσεις ταυ­τόχρονα καί τον εαυτό σου καί το συνάνθρωπο σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου