Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ

Κι αφού,σείστηκαν τα συθέμελα γης κι ουρανού κι έκρυψε ό ήλιος το άρμα του μπρος στοΰ Σταυρού τη δόξα, όλα, σίγησαν τώρα!... Μάκρυναν οί λυγμοί!... Οι δαρμοί!...


Το θεϊο Νεκρό, δορυφορούν τα χερουβίμ!...


Ώρα,


των Μυροφόρων Μαθητών


να ξεχυθεί ή άμφόρα!...


Του Διδασκάλου τα χλωμά άρρητα κάλλη,


πού αντιφεγγίζουν την Ανάσταση, ποια θα τα έγγίξει αγκάλη!;...


-"Ελα, Ιωσήφ! «Εύσχημων» παρουσία! Δική σου ή τιμή!...


Τα βήματα του φέρνει


ό από Άριμαθαίας,


μ' άγια οδύνη!


Ώ μυστικής λατρείας παρρησία!


Στήν άνομη Συναγωγή ψήφο δεν δίνει!


Το Σώμα το παμφίλητο


«Αιτεί»!...


Όλα για Κείνον!


Στό Βουλευτήριο ή θέση του


κενή μένει!...


Τι τον μέλλει;...
-Ροδόσταγμα ραντίστε μουτο λαξευτό Μνημείο!


-Πώς, Σέ, κηδευσω, Αθάνατη Ζωή!


-Σινδόνη, καθαρά, ακριβή


φέρτε να περιδέσω


το ζωηφόρο ακήρατο κορμί!...


Από κοντά ό Νικόδημος!


-Ώ θελκτική της νύχτας μαθητεία!-


Σμύρνα κι αλόες


ως λίτρα εκατό!


Το πιο ακριβό απόσταγμα ευλάβειας


για το Χριστό!...


Και καθελόντες, έδησαν μετά των αρωμάτων!... Λατρευτικά τα δάκρυα στις θείες πληγές κυλούν!...


Κάποιες Μαρίες κατόδυνες


πιο πέρα


Θείας Αγάπης τις περνά ρομφαία!


Κηδευτικά τον «Λόγο»


θρηνωδοϋν!...


*


Ή Μέρα γέρνει στο δείλι,


δειλά... και στη Σιών, σιγάζει ή βοή


αργά...


-Σφογγίστε τα δάκρυα, φίλοι


πια! Στόν Τάφο, το Θάνατο


ή Ζωή νικά!...

Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου