Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010

Μιλήστε στα παιδιά σας με την προσευχή

Ή αγωγή των παιδιών αρχίζει άπ' την ώρα της συλλήψεως τους. Το έμβρυο ακούει κι αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Nαι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις καί τα συναισθήματα της, παρόλο πού ό νους του δεν έχει αναπτυχθεί Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει κι αυτό. Νευριάζει ή μάνα, νευριάζει κι αυτό. "Ο,τι αισθάνεται ή μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος κ,λπ., τα ζεϊ κι αυτό...


...Για τήν κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε ή πειθαρχία, ούτε ή αυστηρότητα.

"Α ν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ό διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τίς αντιδράσεις των παιδιών. Ή αγάπη, ή ομοψυχία, ή καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό, τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια καί σιγουριά.Τά φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων...

..Ένα άλλο πάλι, πού βλάπτει τα παιδιά, είναι ή υπερπροστασία, δηλαδή ή υπερβολική φροντίδα, ή υπερβολική αγωνία καί το άγχος των γονέων.

Μητέρες πού κάθονται πάνω άπ' το παιδιά τους συνεχώς καί τα καταπιέζουν, δηλαδή τα ύπερπρο-στατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Ενώ πρέπει ν' αφήνεις το παιδί μόνο του να ενδιαφερθεί για την πρόοδο του. Τότε θα πετύχεις, "Οταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν. Αποκτούν νωθρότητα, μαλθακότητα καί συνήθως αποτυγχάνουν στη ζωή. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας, πού αφήνει ανώριμα τα παιδιά.

...Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό.

Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τά λόγια χτυπάνε στ'αυτιά, ενώ ή προσευχή πηγαίνει στην καρδιά...Όσο θα αγαπάτε τα παιδιά με την ανθρώπινη αγάπη -πού είναι συχνά παθολογική- τόσο θα μπερδεύονται, τόσο ή συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. "Οταν, όμως ή αγάπη σας θα είναι μεταξύ σας καί πρός τα παιδιά χριστιανική καί αγία, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα.


Γι' αυτό πιο καλά είναι να τα λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων παρά στ' αυτί τους, μέσω της μυστικής προσευχής...

...Να τους μιλάεις με την προσευχή. Να τά λέεις στον Θεό κι ό Θεός θα τα λέει μέσα τους...

Να προσεύχεσαι καί όταν πρέπει, να μιλάεις στα παιδιά με αγάπη. Πιο πολύ να κάνεις προσευχή καί λίγα λόγια να τους λέεις.

Πολλή προσευχή καί λίγα λόγια σε όλους.

Νάμή γινόμαστε ενοχλητικοί καί κάνουμε τους άλλους να αντιδρούν καί να αγανακτούν.

... Να μιλάει ή μητέρα στον Θεό κι ό Θεός να μιλάει στο παιδί.Ή άκτινοβολία της αγιοσύνης καί όχι

της ανθρώπινης προσπάθειας κάνει τα

παιδιά καλά...

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ-''ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ'' Εκδοση Ι.Μ.Χρυσοπηγής Χανίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου